Blog

Segregacja odpadów budowlanych

Zmiany przepisów regulujących kwestię zbierania i odbierania odpadów budowlanych pierwotnie miały wejść w życie już w tym roku. Ostatecznie nowe zasady zaczną obowiązywać dopiero w 2025. Przedsiębiorcy działający w branżach, których one dotyczą mają więc ponad rok na dostosowanie procedur dotyczących segregacji odpadów budowlanych. Co jednak należy o nich wiedzieć? Jakie dokładnie zmiany czekają polską branżę budowlaną? Na ten temat więcej piszemy w nowym poradniku. 

Segregacja odpadów budowlanych – co zmieni się w 2025?

Zgodnie z nadchodzącymi zmianami wytwórcy odpadów budowlanych będą zobligowani do dokonywania wstępnej segregacji tych odpadów na miejscu ich powstania na budowach. Oznacza to, że każdy rodzaj odpadu budowlanego będzie musiał być przypisany do jednej z co najmniej sześciu kategorii. Wśród nich będą między innymi odpady drewniane, metalowe, szklane, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne (beton lub ceramika). 

Zmiany wynikają z artykułu 101a ustawy o odpadach. Wprowadzają one bardziej rygorystyczne zasady gospodarki odpadami budowlanymi i mają na celu zwiększenie efektywności recyklingu i ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. Od 2025 roku firmy zajmujące się odbiorem odpadów budowlanych nie będą mogły przyjmować zmieszanych odpadów budowlanych (zniknie kod odpadów 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu). Tym samym producenci zostaną zobowiązani do dokładnego segregowania wygenerowanych przez siebie odpadów. W zamyśle ustawodawcy ma to przyczynić się do bardziej zrównoważonej i ekologicznej gospodarki odpadami budowlanymi.

Segregacja odpadów budowlanych 2023. Jak się przygotować?

Chociaż do momentu wejścia w życie zmian pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy, podmioty, których mają one dotyczyć, powinny już teraz rozpocząć przygotowania.

Jednym z najważniejszych aspektów jest zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania segregowanych odpadów. Powinny one być składowane w sposób, który uniemożliwi ich rozsypywanie i tym samym przedostawanie się do środowiska. 

W tej roli najlepiej sprawdzą się kontenery o konstrukcji dostosowanej do specyfiki danego rodzaju odpadów. W ofercie Ekombud znajdziecie Państwo szeroki wybór kontenerów o różnej wielkości i budowie. W przypadku firm budowlanych oraz podmiotów odbierających od nich odpady dobrym wyborem będą następujące modele:

Zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania segregowanych odpadów oraz edukacja pracowników branży budowlanej w zakresie nowych wymogów pozwolą uniknąć problemów w przyszłości i przyczynią się do bardziej ekologicznej i efektywnej gospodarki odpadami budowlanymi. Nie warto więc zwlekać z wdrożeniem tych zmian.