Blog

Rodzaje kontenerów na odpady

Czym cechują się poszczególne rodzaje kontenerów? Jak dobrać model dostosowany do specyfiki konkretnego zastosowania? Te kwestie omawiamy w nowym wpisie.

Odpowiednio dobrane kontenery mają duże znaczenie w gospodarowaniu odpadami. Umożliwiają ich składowanie i transportowanie w taki sposób, by nie stwarzały one zagrożenia dla środowiska naturalnego i sąsiadujących z nimi obiektów. Zabezpieczają również same odpady, chroniąc je przed deszczem, wiatrem, zwierzętami lub nadmiernym nasłonecznieniem. 

Ze względu na to, jak ważną rolę one pełnią, warto poznać ich najważniejsze rodzaje. Poszczególne typy kontenerów na odpady przeznaczone są do innych zadań i są przystosowane do składowania innych odpadów. Z myślą o przedsiębiorcach, którzy po raz pierwszy stykają się z tym zagadnieniem, przygotowaliśmy zwięzły poradnik, w którym omawiamy najważniejsze rodzaje kontenerów oraz ich zastosowania. 

Rodzaje kontenerów – bramowe typu mulda 

Kontenery bramowe, jak sama nazwa wskazuje, są przystosowane do transportu z użyciem pojazdów z zabudową typu bramowego – tzw. bramowców. Ich produkcję reguluje norma DIN 30 720. Są przystosowane do podnoszenia za pomocą dwustronnych systemów podnoszenia, co wpływa na ich konstrukcję – są mniejsze i węższe niż ma to miejsce w przypadku kontenerów hakowych. 

Jedną z najważniejszych zalet systemów bramowych jest duży udźwig – w najlepszych konstrukcjach wynosi on nawet 30 Mg, czyli 30 ton. Z tego względu są one często stosowane do transportu odpadów o dużej gęstości i, co za tym idzie, sporej masie – np. gruzu budowlanego. 

W zależności od przeznaczenia, kontenery bramowe mogą mieć konstrukcję symetryczną (np. mulda M7) lub asymetryczną (mulda H9). W pierwszym przypadku są one wyposażone w dwa otwory, co ułatwia ich zapełnianie i pomaga uniknąć problemów z dostępem. Kontenery typu mulda mogą być wyposażone w uchylne klapy lub mieć konstrukcję otwartą. 

Rodzaje kontenerów – rolkowe i hakowe 

Kontenery hakowe dostosowane są do transportu pojazdami z hakowym systemem podnoszenia i produkowane według normy DIN 30 722. Systemy tego typu cechują się obecnością jednego, umieszczonego centralnie haka chwytającego kontener za specjalną belkę. Na zewnętrznej stronie dna umieszczone są rolki transportowe, umożliwiające ich wciąganie po płozach pojazdu. 

W porównaniu z konstrukcjami bramowymi kontenery hakowe są bardziej zróżnicowane pod kątem wielkości oraz budowy. Mogą mieć pojemność od ok. 10 (jak w przypadku modelu KP 10) do 40 metrów sześciennych. W ofercie Ekombud można znaleźć modele odkryte (m.in. siatkowe), z rozsuwanym lub uchylnym dachem, ze zwijaną plandeką (np. model KP 20 DH), oraz zakryte.

Kontenery hakowe doskonale sprawdzają się do transportu i przechowywania różnych odpadów – m.in. odpadów remontowo-budowlane (w tym gruzu), odpadów segregowanych (np. trzysegmentowy, przeznaczony dla PSZOK model KP 10), osadów i skratek, odpadów przemysłowych lub odpadów wielkogabarytowych.

W Ekombud oferujemy różnorodne modele kontenerów, uwzględniające różne potrzeby branżowe i specyfikacje odpadów. Dzięki temu nasi klienci mogą efektywnie zarządzać odpadami, dbając o środowisko naturalne i przyczyniając się do pełniejszego odzyskania zawartych w nim surowców wtórnych.