Wymiary (w mm):

  • Dł. wewnętrzna:
  • Szer. wewnętrzna:
  • Wys. wewnętrzna:
  • Dł. zewnętrzna:
  • Szer. zewnętrzna:
  • Wys. zewnętrzna:

Zapoznaj się z pełną ofertą kontenerów

Pobierz katalog

Kontenery bramowe muldy symetryczne zostały wykonane zgodnie z normą DIN 30 720 i podobnie jak wariant asymetryczny, również te modele są stosowane do przechowywania i transportu odpadów remontowo-budowlanych, gruzu oraz odpadów selektywnych i w PSZOK-ach.