Aktualności

Ekombud sp. z o.o. wspierany przez Fundusze Norweskie

Firma Ekombud w ramach rozwijania technologii przyjaznych środowisku skorzystała z Funduszy Norweskich, aby zrealizować projekt: “Wdrożenie nowoczesnych technologii automatycznego sortowania odpadów komunalnych selektywnych, celem osiągnięcia poziomów recyklingu w Polsce w latach 2020-2025”.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu do separacji i przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Ekombud oraz Partnera z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez zrealizowanie działań zmierzających do wdrożenia w naszej firmie innowacyjnego procesu, prowadzącego do rozwoju jego działalności gospodarczej, w tym do wzrostu przychodów, wzrostu zatrudnienia, lepszej i efektywniejszej gospodarki odpadami.

Innowacja z pomocą środowisku

Innowacją w projekcie będzie więc innowacja procesowa. Aktualnie firma Ekombud nie sortuje zebranych odpadów. Po wdrożeniu zaplanowanej innowacji procesowej zakładany poziom sortowanych odpadów z przeznaczeniem do recyklingu wyniesie 588 ton, natomiast odpady przetworzone jako preRDF lub RDF to zakładane 470,4 tony/miesiąc. Łącznie daje to 1058,40 t/miesiąc odzyskanych odpadów z odpadów komunalnych. Innowacyjny proces będzie realizowany dzięki specyficznemu układowi maszyn, które zostaną połączone w jedną unikatową linię technologiczną, której sposób działania można zobaczyć poniżej:

Całkowita wartość projektu: 11 746 799.35 PLN

Dofinansowanie projektu: 4 288 098.47 PLN

Realizacja projektu możliwa jest dzięki Funduszom Norweskim.
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org