48 602 412 696

Kontakt

Kontakt

Produkcja kontenerów:

EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Sekretariat:

+48 14 612 24 78
biuro@ekombud.pl

Dział Handlowy

+48 602 412 696
mariuszskowronek@ekombud.pl

Księgowość

+48 14 612 24 78
ksiegowosc@ekombud.pl

 

NIP: PL 868-196-25-07
REGON: 123164261
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000516734, Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN
Konta bankowe:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/ Bochnia Nr rachunku PLN: 40 8591 0007 0080 0204 0602 0001
Bank account EUR: 13 8591 0007 0080 0204 0602 0002

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Katalogiem Produktowym

Pobierz