EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

NIP: PL 868-196-25-07
REGON: 123164261
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000516734, Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN

Konta bankowe:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/ Bochnia Nr rachunku PLN: 40 8591 0007 0080 0204 0602 0001
Bank account EUR: 13 8591 0007 0080 0204 0602 0002