Blog

Odpady styropianowe

Styropian – jakie to odpady? Na to pytanie powinni odpowiedzieć sobie przedsiębiorcy zajmujący się m.in. termomodernizacją budynków. W nowym artykule wyjaśniamy, jak w sposób legalny i bezpieczny dla środowiska składować odpady styropianowe.

Styropian – jaki odpad? Co zrobić z odpadami styropianu?

Styropian to jeden z najbardziej kłopotliwych i uciążliwych rodzajów odpadów. Jest tworzywem sztucznym, więc nie podlega naturalnym procesom degradacji. Oznacza to, że niezutylizowany i nieprawidłowo składowany może latami uwalniać do środowiska niebezpieczne substancje. Kolejny związany z nim problem dotyczy recyklingu. Jego ponowne przetworzenie jest znacznie trudniejsze niż w przypadku np. polipropylenu lub polietylenu. Nie może więc trafić do jednego kontenera z innymi tworzywami sztucznymi.

Styropian opakowaniowy – jaki to odpad? Jego klasyfikacja uzależniona jest od stanu opakowania. Niezabrudzony styropian można wyrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne. Zabrudzone opakowania, jako że nie są poddawane recyklingowi, powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Nieco inaczej jest, jeśli chodzi o przeznaczony do prac izolacyjnych styropian. Jaki to odpad? Ten powinien być składowany razem z innymi odpadami budowlanymi, a zapewnienie jego legalnej utylizacji odpowiedzialny jest wykonawca prac. 

Odpady styropianowe. Czemu mogą być niebezpieczne?

Wykonane z opakowaniowego styropianu odpady zwykle nie zawierają substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Tego typu styropian jest produktem przeznaczonym do kontaktu z żywnością i musi spełniać odpowiednie normy. Inaczej jednak wygląda sprawa w przypadku styropianu budowlanego. Ten może zawierać substancje potencjalnie szkodliwe dla ludzi i środowiska. Są to przede wszystkim:

  • HBCD (heksabromocyklododekan): substancja dodawana jako środek ognioochronny;
  • inne środki ognioochronne;
  • monomery i rozpuszczalniki;
  • pentachlorophenol (PCP): kiedyś był używany w przeszłości jako środek zabezpieczający styropian przez biobójczy.

Warto jednak zauważyć, że wiele krajów wprowadziło regulacje dotyczące substancji chemicznych używanych w produkcji styropianu, w ramach których producenci są zobowiązani do stosowania bezpiecznych składników zgodnie z obowiązującymi normami. 

Odpad styropianowy. Jak bezpiecznie przechowywać?

Odpady styropianu jako potencjalnie niebezpieczne dla środowiska powinny być składowane z dużą starannością. Nie ułatwia tego jednak ich niewielka gęstość – lekkie fragmenty są podatne na rozwianie przez wiatr. Dlatego firmy zajmujące się termomodernizacją budynków powinny wyposażyć się w kontenery umożliwiające bezpieczne przechowywanie styropianu. W ofercie Ekombud znajdziecie państwo m.in. model KP 38 z uchylnym dachem, który doskonale zabezpieczy składowane odpady, zapewniając przy tym wygodne napełnianie. W takich zastosowaniach dobrze sprawdzi się też modele M8 – symetryczna mulda z dwoma szczelnymi deklami – oraz w pełni zabudowany KP 30

Styropian, będący nie tylko trudnym do rozkładu tworzywem sztucznym, ale także potencjalnie zawierającym substancje szkodliwe, wymaga specjalnego podejścia do gromadzenia i utylizacji. Przestrzegając przepisów dotyczących zarządzania zawierającymi go odpadami, przyczyniamy się do uczynienia ochrony środowiska jeszcze wydajniejszą.