Blog

Norma DIN – co to jest i jakie ma znaczenie w przypadku kontenerów na odpady?

Czytając specyfikacje kontenerów, można spotkać się z informacjami o spełnianiu norm DIN. Co to znaczy? W artykule wyjaśniamy, co to takiego normy DIN, czym różnią się od ISO lub EN oraz jakie ma znaczenie, czy kontener jest zgodny z normą.

Co to jest norma DIN?

DIN to zarazem skrót odnoszący się do Deutsches Institut für Normung) – Niemieckiego Instytutu Normalizującego – jak i do stworzonych przez niego norm.

Normy DIN standaryzują zarówno przedmioty, jak i procedury. Określają m.in. czułość materiałów światłoczułych, formaty arkuszy papieru, standardy szyn montażowych, składy apteczek, kolory żył kabli komunikacyjnych itp. Stanowią zalecenie, nie są obowiązkowe, ale w niektórych przypadkach – bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska itp. – ustawodawca wprowadza je do rozporządzeń i ustaw; w takich sytuacjach przestają być one opcjonalne. 

Jednak nawet w przypadku norm, które są nieobowiązkowe, stosowanie norm jest korzystne, ponieważ umożliwia współdziałanie rozwiązań technicznych. Przykładowo kontenery na odpady spełniające normę DIN zawsze pasują do aut do transportu kontenerów, jeśli te również spełniają tę normę.

Oznaczenia norm

Jak już zostało wspominanie, normy DIN to normy niemieckie. Nierzadko są one jednak przyjmowane w niezmienionej formie jako normy europejskie (EN), normy poszczególnych krajów (np. PN – polskie) lub pokrywają się z normami międzynarodowymi (ISO). Czasami stosuje się dodatkowe oznaczenia:

  • DIN EN – niemiecka wersja europejskiej normy, którą (w niezmienionej formie) przyjęły europejskie organizacje normalizacyjne,
  • DIN ISO – norma międzynarodowa, która w niezmienionej formie została przyjęta jako norma DIN,
  • DIN EN ISO – wersja DIN normy europejskiej, identyczna z normą międzynarodową, przyjęta (w niezmienionej formie) przez europejskie organizacje normalizacyjne.

Numery norm, na przykład DIN 30722, mają znaczenie klasyfikacyjne.

Normy DIN a kontenery na odpady

Kontenerów na odpady dotyczą normy DIN 30722 i DIN 30720 oraz DIN 30735.

Norma DIN 30720 oraz DIN 30735 określa standardy dla kontenerów bramowych, a norma DIN 30722 – dla kontenerów rolkowych oraz samochodów przystosowanych do ich transportu. Wszystkie zgodne z nią kontenery mają m.in. określone wymiary, czasami również dodatkowe elementy, takie jak hak w przypadku kontenerów rolkowych. Norma precyzuje, że hak musi być skierowany do góry pod kątem 45 stopni z uchwytem umieszczonym na określonej wysokości (1,57 m).

Kontenery z normą DIN w naszej ofercie

Nasze kontenery rolkowe zostały wykonane zgodnie z normą DIN 30722, natomiast kontenery bramowe muldy – zgodnie z normą DIN 30720 oraz DIN 30735. Oto przykłady:

kontener mulda asymetryczna M7 z uchylną klapą, przeznaczona na złom i odpady drewniane.