Blog

BDO – co to jest i kogo dotyczy?

O konieczności dbania o środowisko i mądrego zarządzania gospodarką odpadami mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy już wiele lat temu. W ostatnich latach takich komunikatów pojawia się coraz więcej – głównie za sprawą stale rosnącej świadomości społecznej. Dobrze wiemy, jakie zagrożenia niesie za sobą brak odpowiedniego zarządzania sektorem odpadów. Odpowiedzią na narastające problemy z ewidencją odpadów ma być system teleinformatyczny BDO. Czym on jest i kogo dotyczy? Na te pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

BDO – co to jest?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nazywana potocznie Bazą Danych Odpadowych (BDO), pozwala na elektroniczne rejestrowanie informacji o odpadach. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to potężne narzędzie, które umożliwia kompleksową obsługę sektora odpadów w Polsce. Powstało ono na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797).

Czym jest BDO? Jak wyjaśnia Mariusz Skowronek, prezes firmy Ekombud:

BDO to system ewidencjonujący wytwórców odpadów oraz same odpady. Umożliwia on również składanie sprawozdań za wytworzone odpady wyłącznie w formie elektronicznej. 

W BDO znajduje się rejestr wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji dotyczącej odpadów. System ma za zadanie uszczelnić gospodarkę odpadami – zlikwidować tzn. „Szara strefę”, walczyć z dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu.

Podsumowując – system optymalizuje przebieg procesów gospodarowania odpadami. Nad całym przedsięwzięciem opiekę piastuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

BDO – kogo dotyczy?

Obowiązek rejestracji dotyczy każdego podmiotu zajmującego się gospodarką odpadami. Niedopilnowanie rejestracji może z kolei skutkować wysokimi karami, od 5 tysięcy złotych aż do 1 miliona złotych, a w szczególnych przypadkach także ograniczeniem wolności. Szczegółowa lista sankcji karnych znajduje się na oficjalnej stronie o BDO: https://bit.ly/38tYZLq

Lista podmiotów podlegających obowiązkowej rejestracji jest długa i znajdziemy na niej nie tylko zakłady produkcyjne czy sklepy wielobranżowe, ale m.in. zakłady fryzjerskie, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze i inne

BDO zobowiązuje również do rejestracji firmy świadczący usługi transportu odpadów. Firmy transportowe mogą skorzystać na przykład z kontenerów KP 20 ze zwijaną plandeką, w celu zabezpieczenia odpadów na czas transportu. Aby zapoznać się z kompletną listą podmiotów, których dotyczy BDO, odsyłamy do przytoczonej wcześniej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ustawa wskazuje jednak kilka wyjątków, których ten obowiązek nie dotyczy. Są to między innymi:

  • wytwórcy odpadów komunalnych, którzy nie są przedsiębiorcami, czyli w zasadzie każdy konsument – jako osoba prywatna w swoim gospodarstwie domowym – nie podlega obowiązkowi rejestracji;
  • przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady komunalne – czyli na przykład odpady z bieżącej eksploatacji urządzeń biurowych czy po prostu odpady zmieszane, wytwarzane przez pracowników firmy.

Istnieje również lista podmiotów gospodarczych, które podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji w BDO przy zachowaniu określonych norm. Tymi normami są ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów. Chcąc  uzyskać zwolnienie, podmiot musi zmieścić się w określonym  limicie. Warunkuje to Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 grudnia 2019 r., w którym znajduje się ewidencja 46 rodzajów odpadów oraz ich ilości, podlegających zwolnieniu z obowiązku rejestracji.

Są to między innymi:

  • odpady metalowe i drewniane,
  • opakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
  • opakowania szklane oraz tekstylne,
  • przeterminowane produkty spożywcze,
  • baterie,
  • odpady betonowe, gruz, niektóre odpadu budowlane.

Pełna treść rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531

Czy Twojej działalności dotyczy BDO? o Odpowiedź na to pytanie można uzyskać dzięki ankiecie

Ministerstwo Klimatu, zdając sobie sprawę, że przy wprowadzaniu nowego narzędzia może dojść do wielu pytań i dezorientacji przedsiębiorców, przygotowało   dedykowaną stronę internetową, na której umieszczono między innymi odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Strona zawiera także szereg poradników na temat BDO oraz najważniejsze wsparcie w postaci ankiety, po której wypełnieniu przedsiębiorca dowie się, czy obowiązek rejestracji w BDO dotyczy jego działalności czy też jest z tego obowiązku zwolniony. Ankieta dostępna jest pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/

Sposób zarządzania, gospodarowania i ewidencji odpadów w Polsce z roku na rok przybiera coraz bardziej przejrzysty  kształt. Oczywiście wiąże się to również z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, którzy często muszą zadbać nie tylko o kwestie formalne, ale również o odpowiedni sposób gromadzenia i przechowywania odpadów. 

W przypadku przedsiębiorstw generujących bardzo dużą ilość odpadów, jak sklepy wielkopowierzchniowe, firmy budowlane i remontowe czy przedsiębiorstwa rolne i fabryki, doskonale sprawdzą się kontenery takie jak:

Ze względu na swoje gabaryty pozwolą na gromadzenie dużej ilości odpadów w wygodny sposób.