Aktualności

Informacja o wyniku postępowania

W związku z postępowaniem o zamówienie na zakup zrobotyzowanego centrum spawalniczego Kod CPV: 42662000-4 Sprzęt spawalniczy, informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy Closs Polska Sp. z o.o.
Szczegóły rozstrzygnięcia znajdują się w tutaj: