Aktualności

Innowacja z pomocą środowisku – Fundusze Norweskie wspierają lokalne przedsiębiorstwo

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Działania firmy Ekombud przy wsparciu Funduszy Norweskich w niedługim czasie przyniosą wymierne efekty. Bowiem w siedzibie firmy przy ulicy Krzyżanowickiej zostanie uruchomiona jedna z najnowocześniejszych zautomatyzowanych linii sortowania odpadów w
Polsce.

Nowopowstająca linia to ogromna zmiana jakościowa w zakresie sortowania odpadów i przygotowywania surowca do ponownego jego wykorzystania to znaczy do recyklingu. Dzięki otrzymanemu dofinasowaniu ze wspomnianych już Funduszy Norweskich oraz ścisłej
współpracy z firmą TOMRA S.A. – (producentem, wykonawcą Partnerem projektu), powiat bocheńskim zyskuje możliwość zwiększenia obsługi masy odpadów oraz poprawienie skuteczności segregacji odpadów.

Na linie sortowniczą trafiać będą odpady z worków żółtego i niebieskiego. Dzięki zastosowaniu laserowych czujników tzw. Optosorterów sortowanie będzie bardzo precyzyjne. Odpady z tworzyw sztucznych dzielone będą bowiem na czternaście rodzajów. Dla przykładu we wspomnianym procesie uda się oddzielać metalowe puszki od niewielkich elementów takich jak kapsle, czy dzielić plastikowe butelki według kolorów. Pozwoli to na uzyskanie czystszego surowca przekazywanego następnie do firmy recyklingowej.

Mimo bardzo zaawansowanej technologii sortowania odpadów niezastąpiona pozostaje rola człowieka. Wykwalifikowani Pracownicy firmy Ekombud nieustannie kontrolują proces sortowania odpadów, wyłapując te, które nie zostały oddzielone w automatycznej segregacji.

Dokładnie oddzielony surowiec umożliwia ponowne wprowadzenie surowca do obiegu w myśl Gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie ten sam surowiec jest wielokrotnie przetwarzany i wprowadzany do użytku. Innowacja z pomocą środowisku

Po co zwiększamy wydajność sortowania odpadów?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.) mówi nam o konieczności osiągania przez Gminy rocznych poziomów recyklingu. Jest to obowiązek ustawowy, z którego gminy są rozliczane. Nie osiągnięcie wymagane poziomu wiąże się dla JST z nałożeniem kary przed Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dlatego taż ważnym jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań wspierających firmy odpadowe i Gminy w osiąganiu wymaganych poziomów. Jednak nie tylko przedsiębiorstwa komunalne mają wpływ na to jakie rezultaty osiągniemy, wążna jest także rola mieszkańców. Nie zapominajmy zatem o roli właściwego sortowania opadów i roli jaka pełni właściwa edukacji dzieci i młodzieży.

Realizacja tego projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych technologii automatycznego sortowania odpadów komunalnych selektywnych, celem osiągnięcia poziomów recyklingu w Polsce w latach 2020-2025” możliwa była dzięki wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz dzięki współpracy z Partnerem TOMRA Sorting AS.
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org