48 602 412 696

Zapytanie ofertowe dot. stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego oraz opracowanie projektu wzorniczych kontenera

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego – 1 kpl. oraz opracowanie projektu wzorniczych kontenera do przewozu odpadów komunalnych, opakowaniowych lub wielomateriałowych wraz z nowymi cechami produktu – 1 kpl.

Kod CPV: 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.  Oferty należy składać na załączonym wzorze.

Zapytanie ofertowe Design Ekombud Zad. 2 i 3

Załączniki do zapytania ofertowego Ekombud Zad. 2 i 3

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Katalogiem Produktowym

Pobierz