48 602 412 696

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego zwanej DIAGNOZĄ

W związku z ubieganiem się przez firmę Ekombud Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, ogłaszamy Zapytanie Ofertowe na Przeprowadzenie audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego zwanej DIAGNOZĄ. Szczegóły znaleźć można w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe Design 02.05.2019

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych projektów w zakresie audytów wzorniczych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Katalogiem Produktowym

Pobierz