48 602 412 696

Kontener KP7 do hakowca
 

Kontenery dla PSZOK

Ekombud wykonuje kontenery na potrzeby wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czyli tzw. PSZOK-ów m.in:

  • kontenery siatkowe odkryte
  • kontenery siatkowe zakryte
  • kontenery na odpady selektywne - trójkomorowe z podziałem na szkło, makulaturę oraz tworzywa sztuczne
  • kontenery kwasoodporne

 Jesteśmy w stanie wykonać także kontenery niestandardowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta na różnego rodzaju odpady        

- niebezpieczne

- biodegradowalne

- wielkogabarytowe

- elektroodpady