48 602 412 696

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

dot. Przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania technologii przetwarzania odpadów o strukturze wielomateriałowej ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET pokrytych etykietami termokurczliwymi wraz z optymalizacją otrzymanego regranulatu

Dokumenty do pobrania

• Wzór oferty
• Zapytanie ofertowe- przeprowadzenie prac B+R