Blog

Transport zboża. Co na ten temat mówią przepisy?

Zboże to jeden z najważniejszych dla branży spożywczej – choć nie tylko – surowców. Jak powinien przebiegać jego transport?

Transport zboża podlega ścisłej regulacji. W tym celu uchwalono wiele przepisów i norm, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – przede wszystkim Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r.. Dzięki nim branża spożywcza oraz konsumenci mają pewność co do odpowiednich standardów higieny i bezpieczeństwa sanitarnego przewozu zboża. Co jednak powinni wiedzieć na ten temat przedsiębiorcy organizujący taki transport? Wyjaśniamy to w nowym artykule.

Transport zboża. Jakie wymagania należy spełnić?

By przewóz zbóż przebiegł sprawnie, a sam surowiec nie uległ biologicznej lub chemicznej degradacji, przy jego organizacji należy spełnić szereg warunków. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Został on opracowany w celu zapewnienia maksymalnej identyfikowalności ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności. 

Kolejną ważną kwestią jest spełnienie wymaganiach zawartych w normie ISO 22000. Stanowi ona jeden z najważniejszych aktów regulacyjnych dla sektora spożywczego. Często ponadto konieczne jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego wiarygodność, zaufanie i odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Certyfikat ten wydawany jest właśnie na podstawie normy ISO 22000.

Transport zbóż – jaki kontener należy zastosować?

Dla spełnienia wymogów prawnych oraz zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych duże znaczenie ma właściwa organizacja przestrzeni transportowej, w której odbywać się będzie transport zboża. Wymagania zawarte we wspomnianych aktach spełniają kontenery odpowiednio przystosowane do specyfiki tego surowca. Kontener powinien przede wszystkim:

  • pozwalać na bezproblemowy załadunek i rozładunek sypkich towarów;
  • chronić zboże przed zanieczyszczeniami oraz niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (promieniowaniem UV oraz opadami);
  • zapobiegać rozsypywaniu się zboża;
  • zapewniać wydajne i dokładne mycie wnętrza kontenera.

Wśród modeli z oferty Ekombud do transportu zbóż najlepiej nadaje się model KP 36. Dzięki dużym rozmiarom oraz pojemności 36 metrów sześciennych kontenery te pozwalają na jednorazowy przewóz dużej ilości zboża. Odkryta konstrukcja ułatwia załadunek, a wbudowany szybek umożliwia bezproblemowy rozładunek. Rozwijana plandeka skutecznie chroni zaś zawartość przed opadami i promieniowaniem słonecznym.

Przewóz zboża z Ukrainy – nowe przepisy 

Na koniec warto wspomnieć, że w ostatnich miesiącach przepisy regulujące kwestię przewozu zboża uległy poważnym zmianom. Dotyczyły one zboża pochodzącego z Ukrainy. By niespełniający obowiązujących wymagań surowiec nie trafiał na polski rynek, jego transport podlega jeszcze większym obostrzeniom i powinien być kontrolowany z użyciem nadajników GPS.