Blog

Przewóz kontenerów – jaki samochód jest do tego odpowiedni? Poradnik

W naszej ofercie znajduje się ponad 70 rodzajów kontenerów służących do transportu i składowania różnego rodzaju załadunku. Jak wygląda przewóz kontenera po zakupie? Czym przetransportować go do miejsca docelowego? W najnowszym wpisie wyjaśniamy, od czego to zależy i po jaki samochód należy sięgnąć. 

Czynniki decydujące o tym, jak i czym przewieźć kontener – kilka przydatnych informacji 

  • Zacznijmy od  formy  transportu. Mamy trzy lądowa możliwości:  drogę lądową, morską lub kolejową. Choć – w tym tekście przede wszystkim zajmiemy się  podejmujemy tematem transportu kontenerów drogą lądową to także marginalnie wspomnijmy o pozostałych. Warto zaznaczyć, że u naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech, jedną z najpopularniejszych form transportu jest kolej. Ma on szereg zalet, m.in. szybkość, kursy również w weekendy i święta, pociągi są bardziej ekologiczne niż samochody dostawcze. Z kolei droga morska (oceaniczna) jest nie tylko sposobem przewozu kontenerów, ale także popularną metodą transportu towarów na duże odległości, w którym kontener służy za pojemnik do przechowywania dóbr konsumpcyjnych,
  • Drugi istotny czynnik to wysokość kontenera – w transporcie drogą lądową istnieje szereg norm i przepisów regulowanych m.in. przez Kodeks Ruchu Drogowego. Wynika z nich jasno, że w przypadku przewozu ładunku samochodem osobowym, na przyczepie lub naczepie, wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 metrów, a maksymalna szerokość to 2,5 metra. 
  • Kolejny punkt na naszej liście to waga kontenera – generalna zasada głosi, że przewożony ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub jego dopuszczalnej ładowności. Każdy pojazd – zarówno osobowy, jak i dostawczy – ma określony przez producenta limit. 

I na koniec informacje, które pozwolą nam w sposób precyzyjny określić dodatkowe punkty niezbędne przy planowaniu przewozu kontenera. Są to tzw. dodatkowe cechy kontenera – na karcie każdego, dostępnego w naszym asortymencie modelu, znajdują się dokładne informacje i cechy produktu.  Dlatego warto sprawdzić, czy kontener jest przystosowany do transportu hakowego lub transportu bramowego. 

2 podstawowe rodzaje transportu

  1. Transport hakowy – do tego rodzaju transportu wykorzystuje się samochody ciężarowe hakowe, nazywane potocznie hakowcami. Umożliwiają one przewóz kontenerów typu KP (KP 5, 7, 8 i 10 m3) oraz kontenerów wykonane zgodnie z normą DIN 30722 (o pojemnościach od 10 do 34 m3). Transport hakowy ma zastosowanie w wywozie odpadów komunalnych i złomu, a także do transportu materiałów sypkich, płynnych i niebezpiecznych. 
  2. Transport bramowy – do tego rodzaju transportu wykorzystuje się samochody ciężarowe o zabudowie bramowej, nazywane potocznie bramowcami. Umożliwiają one przewóz kontenerów typu KP oraz kontenerów wykonanych zgodnie z normą DIN 30722. Transport bramowy jest stosowany do załadunku kontenera w pozycji poziomej bez przechylania – do każdego rodzaju zawartości, która może się wylać lub wysypać, a także kontenerów otwartych (bez pokrywy). 

Jakim samochodem przetransportować kontener?

Jeśli chodzi o transport kontenera na lądzie, to najczęściej sięga się po ciągnik siodłowy lub inny samochód ciężarowy z naczepą podkontenerową. Naczepa to rama wykonana ze stali, lżejszego aluminium lub innego materiału, do której przymocowuje się kontener. Pojazd i naczepa do przewozu kontenerów powinna spełniać wymogi Unii Europejskiej, a także zachowywać odpowiednie obciążenie osi ciągnika siodłowego. Te wartości reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

Masa całkowita składowego zespołu pojazdów nie powinna przekraczać:

  • 18 ton dla przyczep dwuosiowych,
  • 24 ton dla przyczep trzyosiowych.
  • 40 ton dla pojazdów na 5 lub 6 osiach.

Poza maksymalną dopuszczalną masą, przepisy obejmują również wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o zwiększonym obciążeniu, a także wytyczne o warunkach technicznych, które transport kontenerów powinien spełnić. 

Transport kontenera w zgodzie z obowiązującymi przepisami to gwarancja bezpieczeństwa, a w sytuacji ewentualnej kontroli Inspektoratu Transportu Drogowego nie wykaże ona żadnych nieprawidłowości i nie narazi kierowcy na wysoki mandat.

Wysokość kontenerów z naszej oferty 

O tym, w jaki sposób i czym przetransportować kontener, decyduje również jego wysokość. W naszej ofercie znajduje się zróżnicowany wybór kontenerów, np.:

Przed zakupem warto sprawdzić wysokość kontenera i ocenić, czy zmieści się np. w bramie lub na trasie, którą planujemy go przetransportować do miejsca docelowego.