Blog

Pośrednik w obrocie odpadami. Na czym polega ta funkcja i z jakimi obowiązkami się wiąże?

Pośrednik w obrocie odpadami pełni kluczową rolę jako organizator procesu przetwarzania odpadów w imieniu innych firm. Na czym konkretnie polega jego praca? Jakie wymagania powinny spełnić podmioty zajmujący się tego typu działalnością?

Pośrednik w obrocie odpadami – kto to jest? Definicja prawna

Pośrednik w obrocie odpadami to podmiot organizujący przetwarzanie odpadów w imieniu innych firm lub podmiotów. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, pośrednik może działać jako łącznik między wytwórcami odpadów, a firmami zajmującymi się ich zbieraniem i przetwarzaniem. Co ważne, pośrednik nie obejmuje fizycznie odpadów w posiadanie, a tylko organizuje procesy ich przetwarzania.

Funkcję pośrednika może pełnić np. przedsiębiorca zapewniający kontakt między wytwórcami odpadów a firmami zajmującymi się ich zbieraniem i odzyskiem. W tym procesie jego rola będzie polegać na pomocy w koordynacji przepływu odpadów.

Podmiot działający jako pośrednik w obrocie odpadami musi spełnić pewne formalności zgodnie z przepisami prawa. W Polsce pośrednicy w obrocie odpadami muszą być wpisani do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Dokonanie tego wpisu jest obowiązkowe z wyjątkiem sytuacji, w których pośrednik podlega wpisowi na podstawie innych kryteriów określonych w ustawie o odpadach.

Zgodnie z przepisami, pośrednik w obrocie odpadami musi również prowadzić ewidencję odpadów, szczególnie jeśli chodzi o odpady niebezpieczne. W przypadku pośredników, którzy nie są posiadaczami odpadów, nie jest jednak wymagane korzystanie z kart przekazania odpadów. Zamiast tego stosuje się karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Pośrednik w obrocie odpadami, a BDO. Czy konieczny jest wpis?

Jak widać, pojęcie pośrednika w obrocie odpadami odnosi się do podmiotu, który organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych firm, ale nie obejmuje tych odpadów fizycznie w posiadanie. Pośrednik pełni rolę łącznika między wytwórcami odpadów, a firmami zajmującymi się ich zbieraniem i przetwarzaniem.

BDO, czyli Baza Danych o Odpadach, jest systemem rejestrującym przemieszczanie odpadów i udzielający informacji na temat zarządzania odpadami. Wpis do niej konieczny jest tylko dla pośredników posiadających odpady fizycznie. W przeciwnym razie nie podlegają oni temu obowiązkowi.

Podmioty zajmujące się tego typu działalnością muszą zaś być wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

Pośrednik w obrocie odpadami – obowiązki i wymagania

Wobec pośredników w obrocie odpadami stawiane są konkretne wymagania. Są one zawarte w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Poza wpisem do stosownego rejestru podmiot prowadzący działalność jako pośrednik musi prowadzić odpowiednią ewidencję odpadów (jest to ważne zwłaszcza w przypadku odpadów niebezpiecznych).

Pośrednicy oferujący również transport odpadów muszą ponadto zapewnić odpowiednie warunki. W tym celu należy zastosować właściwie dobrane kontenery na odpady. W ofercie Ekombud znajdziecie Państwo między innymi modele KP 30 DH, KP 10 DH i M7, których specyfika pozwoli na realizację różnych zadań. 

Pośrednictwo w obrocie odpadami jest ważnym elementem kompleksowej gospodarki odpadami. Pozwala na efektywne i zgodne z przepisami przekazywanie oraz przetwarzanie odpadów. Przestrzeganie odpowiednich formalności przez pośrednika pozwala na utrzymanie wysokich standardów zarządzania odpadami i tym samym przyczynia się do wydajniejszej ochrony środowiska.