Blog

Odpady poremontowe – co do nich zaliczamy?

Odbiór odpadów poremontowych to usługa wymagająca właściwego przygotowania – zarówno na gruncie merytorycznym, jak i sprzętowym. Co należy o nim wiedzieć? Zapoznaj się z naszym artykułem. 

Odpady generowane w toku prac budowlanych lub remontowych są dla inwestorów szczególnie uciążliwe. Według ustalającej warunki wywozu odpadów, ustawy z 14 grudnia 2012 roku, nie mogą one trafić do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, a ich przechowywanie, transportowanie i utylizacja podlegają szczególnym obostrzeniom. Z tego względu, coraz większą popularnością cieszy się kontenerowy wywóz odpadów. Taką usługę w swojej ofercie ma coraz więcej firm. By świadczyć ją w sposób zgodny z prawem, przedsiębiorca powinien jednak znać przepisy regulujące wywóz odpadów. 

Odpady poremontowe – co do nich zaliczamy?

Do najważniejszych rodzajów odpadów poremontowych zaliczamy:

  • gruz budowlany (elementy wyburzonych ścian, dachówki, ceramiczne płytki ścienne i podłogowe, ceramika sanitarna itp.);
  • papa odpadowa;
  • opakowania po materiałach budowlanych, narzędziach itp.
  • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, elementy wyposażenia wnętrz, sprzęt RTV i AGD);
  • zmieszane odpady komunalne (obejmujące pozostałe rodzaje odpadów z wyjątkiem niebezpiecznych).

W polskim prawie nie ma definicji odpadów poremontowych, ale zdecydowana większość z nich może być zakwalifikowana do kategorii odpadów budowlanych, generowanych w toku prac budowlano-remontowych (w tym wyburzeniowych, modernizacji i demontażu instalacji oraz termomodernizacji budynków).  Pozostałe to odpady wielkogabarytowe oraz odpady zmieszane lub, w rzadkich przypadkach, selektywne.

Wywóz odpadów poremontowych – przepisy

Jak już wspomnieliśmy, wywóz odpadów komunalnych wygenerowanych podczas prac remontowych odbywa się na specjalnych warunkach. Niedostosowanie się do przepisów zarówno w przypadku inwestora, jak i firmy odpowiedzialnej za ich transport oraz utylizację, może skutkować nałożeniem mandatu, a w razie powtórnego złamania prawa – karą ograniczenia wolności. Polskie prawo reguluje między innymi następujące aspekty:

  • warunki przechowywania  – odpady poremontowe muszą być składowanie na miejscu wykonywania prac w kontenerach na odpady dostosowanych do ich specyfiki, zapobiegających rozsypaniu, przedostaniu się do środowiska i zmieszaniu z innymi frakcjami;
  • prowadzenie ewidencji w postaci karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu jest konieczne, jeśli ilość wytwarzanych odpadów jest większa niż tona. Zgodnie z nowymi zasadami wywozu odpadów (obowiązujące od 2020) podmioty gospodarujące odpadami muszą ponadto prowadzić ewidencję w formie elektronicznej;
  • prawidłowa utylizacja – odpady powinny być przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub punktu recyklingu (uwaga, jeśli odpady przekazywane są przez przedsiębiorcę, konieczne jest uiszczenie opłaty).

Wywóz odpadów poremontowych – jakie kontenery?

Wprowadzenie usługi kontenerowego wywozu odpadów poremontowych do swojej oferty wiąże się dla firmy z koniecznością zaopatrzenia się w odpowiednie kontenery. W katalogu Ekombud nasi Klienci znajdą szeroki wybór kontenerów dostosowanych do odbioru, transportu i składowania gruzu lub podobnych odpadów. Są to zwłaszcza modele KP 9 DH (odkryty o wymiarach 6000/6400 mm x 2100/2250 mm x 700/1650 mm, wyposażony w rolki i przystosowany do transportu hakowego), M8 (wymiary 4000/4100 mm x 1720/1860 mm x 1500/1650 mm, do transportu bramowego) i KP 32 DH (wymiary 6500/6900 mm x 2300/2440 mm x 2100/2350 mm, wyposażony w rolki i wrota, do transportu hakowego).