Blog

Odpady drewniane. Co do nich zaliczamy i jak się je utylizuje?

Odpady drewniane bywają trudne do segregowania, ale warto robić to prawidłowo, aby jak najwięcej z nich mogło zostać zutylizowanych – wykorzystanych w recyklingu materiałowym lub do produkcji energii. Wyjaśniamy, co zaliczamy do odpadów drewnianych, w jaki sposób je segregować oraz jak wygląda utylizacja odpadów z drewna.

Odpady drewniane – co do nich zaliczamy?

Odpady drewniane nie mają swojej precyzyjnej definicji. Powszechnie zalicza się do nich wszystkie drewniane przedmioty nie nadające się do dalszego użytku oraz pozostałości z przerobu drewna. Odpadami drewnianymi mogą więc być meble, drzwi, ramy okienne, płoty, palety, strużyny, trociny, wióry, brykiety itd.

Gdzie wyrzucać odpady drewniane?

To, gdzie wyrzucać odpady drewniane, jest uzależnione od ich rodzaju. Trociny, tak jak każde drewno nieimpregnowane, są odpadem biodegradowalnym i jako taki powinny trafić do brązowego pojemnika.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z drewnem impregnowanym – przykładowo zniszczone drewniane przybory kuchenne, takie jak łyżki czy wałki, wyrzucamy do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Z kolei stare meble jako odpady wielkogabarytowe powinny zostać samodzielnie wywiezione do PSZOK-u lub odebrane w ramach wywozu odpadów realizowanego przez gminę. 

Segregacja odpadów drewnianych może nastręczać pewnych trudności, warto jednak postarać się zrobić to dobrze, ponieważ dzięki temu większa ich ilość będzie mogła zostać wykorzystana do recyklingu.

Recykling odpadów drewnianych

Odpady drewniane są poddawane recyklingowi materiałowemu. W efekcie otrzymujemy m.in.: 

  • materiały opałowe i węgiel drzewny,
  • płyty wiórowe i pilśniowe, z których produkuje się meble,
  • trociny (wykorzystywane później np. jako podkłady dla zwierząt),
  • korę używaną w ogrodnictwie i rolnictwie,
  • kompost,
  • masy celulozowe, z których produkuje się wyroby papierowe, np. książki i plakaty.

Odpady drewniane, które nie nadają się do recyklingu, utylizuje się w inny sposób – wykorzystując do produkcji energii (biopaliw). Dotyczy to odpadów zanieczyszczonych oraz tych, które były magazynowane w nieodpowiedni sposób – odpady z drewna, podobnie jak każdy inny rodzaj odpadów, powinny być magazynowane i transportowane w odpowiednich kontenerach (np. kontener odkryty KP 40 hardox).