Blog

Odpady budowlane – co do nich zaliczamy i jak wygląda ich wywóz?

Odpady budowlane to szczególna kategoria odpadów, która wymaga odpowiedniego składowania i przetwarzania. Za pozbywanie się  odpadów w sposób nielegalny grożą surowe kary – dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw, ale również osób prywatnych.  Dlatego warto znać aktualne regulacje w tym zakresie. Odpady budowlane – co zaliczamy do tej grupy? Przedstawiamy klasyfikację odpadów oraz opisujemy, w jaki sposób powinien wyglądać ich wywóz. 

Odpady budowlane – co zaliczamy do tej kategorii?

Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, za odpady uznajemy materiały i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany” – tłumaczy Mariusz Skowronek – Prezes Ekombud Sp. z o.o. „Odpady budowlane to szeroka kategoria materiałów, która obejmuje rozmaite pozostałości po pracach budowlanych i remontowych. Polskie prawo kładzie szczególny nacisk na racjonalną gospodarkę m.in. odpadami budowlanymi i nakłada surowe kary na osoby, które nie przestrzegają przepisów w zakresie wywozu odpadów budowlanych”  

Co zaliczamy do odpadów budowlanych? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów, pozostałości po remontach możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • gruz czysty – odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, a także glebę, ziemię, w tym kamienie;
 • gruz zmieszany – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
 • gruz zanieczyszczony – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu.

Oprócz tego klasyfikacja odpadów (regulowana wspomnianym Rozporządzeniem)  uwzględnia również inne materiały, które można zaliczyć do pozostałości po pracach budowlanych i remontowych. Należą do nich:

 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – tapety, okleiny, wiaderka po farbie, panele;
 • drewno – elementy futryn i drzwi;
 • szkło – szyby;
 • tworzywa sztuczne – folia budowlana;
 • odpadowa papa;
 • miedź, brąz, mosiądz;
 • aluminium;
 • ołów;
 • cynk;
 • żelazo i stal;
 • cyna;
 • mieszaniny metali;
 • materiały izolacyjne – wełna mineralna, styropian.

Wywóz odpadów budowlanych – zamów kontener

Przed Tobą długo oczekiwany, generalny remont mieszkania lub domu? Skuwanie glazury i terakoty, wymiana armatury, burzenie ścian, a nawet malowanie zawsze wiąże się z mnóstwem odpadów, których należy się pozbyć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Część odpadów można zawieść do lokalnego PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jednak warto wiedzieć, że podmioty te obowiązują różnego rodzaju ograniczenia i przyjmują tylko określoną ilość odpadów. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez PSZOK określa rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Dodatkowym problemem może też być fakt, że klient musi samodzielnie przetransportować odpady do punktu odbioru. Lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług zewnętrznej firmy, która organizuje wywóz odpadów budowlanych. Kontenery budowlane można wypożyczyć na określony czas, po upływie, którego firma zabiera pojemniki i wywozi odpady do PSZOK. Dzięki temu wszystko odbywa się zgodnie z przepisami.