Blog

Kiedy wymagane jest pozwolenie na postawienie kontenera i jakie kary grożą za łamanie przepisów?

W jakich sytuacjach wymagane jest pozwolenie na postawienie kontenera na materiały budowlane lub gruz? Przedstawiamy przykłady takich sytuacji, a także wskazujemy miejsca, gdzie można uzyskać pozwolenie i ewentualne konsekwencje za łamanie przepisów.

Wiosna to idealny czas na generalny remont. W wyniku prac, takich jak kucie płytek czy ścian, powstaje dużo odpadów budowlanych i gruzu. Nie mogą one trafić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Co zrobić z powstającymi po remoncie odpadami? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy Prezesa Ekombud Mariusza Skowronka:

jest kilka możliwości. Można je dla przykładu samodzielnie zawieźć do najbliższego PSZOK-u, jednak w tym przypadku wymaga to posiadania własnego pojazdu, którym dowieziemy odpady. Proszę też pamiętać, że odwożąc samodzielnie odpady do PSZOK   niezbędne jest też posiadanie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego naszą tożsamość.

Inną opcją jest to kupno lub wynajem kontenera na odpady budowlane  czy gruz. Możemy także poprosić (odpłatnie) o podstawienie kontenera przez firmę zajmującą się wywozem odpadów i w ustalonym terminie wywiezie ona powstałe podczas remontu zanieczyszczenia. Co ważne, przy decyzji o miejscu postawienia kontenera musimy pamiętać, że w przypadku, kiedy stoi on na drodze publicznej, pasie zieleni lub chodniku, wymagane jest odpowiednie pozwolenie. Bez dopełnienia tych formalności, grożą surowe sankcje w postaci mandatów. 

Pozwolenie na postawienie kontenera – kiedy nie jest obowiązkowe?

Istnieje cały szereg sytuacji, kiedy pozwolenie na postawienie kontenera nie jest konieczne. Są to m.in.:

  • gdy kontener na gruz lub odpady budowlane stoi na terenie naszej prywatnej posesji,
  • gdy kontener zamówiła rodzina zajmująca mieszkanie w budynku wielorodzinnym, to wystarczy zgoda właściciela terenu, na którym będzie ulokowany kontener,
  • gdy kontener na gruz lub odpady budowlane stoi na terenie wewnętrznego parkingu lub podwórka, wystarczy zgoda wspólnoty mieszkaniowej. 

Pozwolenie na postawienie kontenera – kiedy jest wymagane? 

Pozwolenie na postawienie kontenera jest wymagane wtedy, gdy kontener stoi:

  • na drodze publicznej,
  • na chodniku publicznym,
  • na pasie zieleni odgradzającym chodnik od drogi. 

Gdzie uzyskać pozwolenie na postawienie kontenera?

W każdej z wymienionych powyżej sytuacji należy ubiegać się o pozwolenie na postawienie kontenera. Gdzie się zgłosić, by uzyskać taki dokument? Wszystko zależy od tego, do jakiego organu należy teren, na którym ma stanąć kontener. Może to być urząd miasta, gminy, powiatowy lub wojewódzki. Warto zawczasu zadbać o pozwolenie na postawienie kontenera – od momentu złożenia dokumentów w urzędzie, na decyzję czeka się nawet do 2-4 tygodni. Za każdy dzień, gdy kontener zajmuje publiczną drogę czy chodnik, należy uiścić opłatę – są one wysokości kilku-kilkunastu złotych za każdy dzień „postoju” kontenera. W przypadku wniosku skierowanego do wspólnoty mieszkaniowej, z reguły nie są naliczane żadne opłaty. 

Kara za postawienie kontenera bez pozwolenia

Osobom, które bagatelizują przepisy i stawiają kontener na publicznej drodze czy chodniku, grożą kary finansowe. Ich kwota może wynieść dziesięciokrotność opłaty za uzyskanie pozwolenia. W takiej sytuacji mandatem mogą ukarać również policjanci i strażnicy miejscy. Warto zatem działać zgodnie z przepisami i nie ryzykować – uzyskanie pozwolenia to nieproporcjonalnie mniejszy wydatek niż ewentualna kara za łamanie przepisów.