Blog

Jak długo rozkładają się odpady?

Papierowa kartka, szklana butelka, guma do żucia, chusteczka higieniczna – każdy z tych przedmiotów prędzej czy później staje się odpadem, który powinien zostać odzyskany lub unieszkodliwiony. Wiele z nich ostatecznie trafia na składowisko, gdzie powoli ulegają rozkładowi. Jak długo rozkłada się plastik, szkło, papier i inne odpady?

Od czego zależy tempo rozkładu odpadów?

Oczywiście najważniejszym czynnikiem, jeśli chodzi o proces rozkładu odpadów, jest materiał. Metal rozkłada się dłużej niż plastik, a plastik – dłużej niż papier. Ale znaczenie ma też jakość użytych materiałów (metale szlachetne nie ulegają rozkładowi w przeciwieństwie do puszek aluminiowych) i wielkość odpadów (mała plastikowa butelka rozłoży się szybciej niż duża).

Drugim ważnym czynnikiem, o którym często zapominamy, jest klimat. Wysoka temperatura i duża wilgotność zazwyczaj przyspieszają procesy zachodzące w przyrodzie i ta reguła dotyczy również rozkładu odpadów. Odpady stanowią problem na całym świecie, niezależnie od strefy klimatycznej, ale w ciepłych krajach rozkładają się szybciej niż w miejscach, w których jest chłodniej – na dalekiej północy nawet rozkład odpadów organicznych trwa bardzo długo.

Jak długo rozkładają się odpady organiczne?

Odpady organiczne zazwyczaj rozkładają się w ciągu kilku tygodni, w zależności od wielkości odpadu i klimatu panującego na danym terenie. Są jednak wśród nich takie odpady, które rozkładają się znacznie dłużej – ogryzek jabłka czy skórka pomarańczy potrzebuje 6 miesięcy, a skórka od banana nawet 2 lata. Dlatego przyjmuje się, że rozkład odpadów organicznych trwa od 2 miesięcy do 2 lat.

A jak szybko rozkłada się guma do żucia? Wydawałoby się, że ten popularny produkt można zaliczyć do odpadów organicznych, jednak rozkłada się on bardzo powoli – aż 5 lat. Jeszcze więcej czasu potrzebują niedopałki papierosów – ich rozkład trwa aż 12 lat.

Jak długo rozkłada się papier?

W przypadku odpadów papierowych tempo rozkładu jest silnie uzależnione od jakości użytego materiału. Gazety wykonane z najtańszego papieru oraz papierowe torebki rozkładają się bardzo szybko – już w ciągu kilku tygodni.

A jak długo rozkłada się chusteczka higieniczna? Mniej więcej 3 miesiące. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku biletu komunikacji miejskiej.

Większość odpadów papierowych rozkłada się jednak nieco dłużej niż podane wyżej przykłady. Za uśredniony czas rozkładu papieru przyjmuje się 6 miesięcy.

Jak długo rozkłada się plastik?

Tempo rozkładu plastiku zależy od wielkości odpadów i jakości materiału. Przyjmuje się, że przedmioty plastikowe  potrzebują co najmniej 100 lat, aby ulec rozkładowi. Zazwyczaj trwa to jednak znacznie dłużej – słomka rozkłada się w ciągu 200 lat, a foliowa reklamówka aż 500 lat. Również 500 lat potrzebują plastikowy papierek po cukierku i pielucha. A jak długo rozkłada się plastikowa butelka? Jeszcze dłużej – nawet 1 tysiąc lat.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku styropianu – choć jest to również tworzywo sztuczne, to nigdy nie ulega naturalnemu rozkładowi.

Jak długo rozkłada się metal?

W przypadku metalu nie sposób podać uśrednionego czasu rozkładu – wszystko zależy od jakości użytego materiału. Metal podatny na korozję ulegnie degradacji w ciągu 10 lat. Puszki konserwowe, które są wytwarzane z metalu niskiej jakości, rozkładają się w ciągu kilkunastu lat, ale puszki aluminiowe potrzebują ponad 100 lat, a karoseria samochodu i puszki po napojach nawet 1 tysiąc lat. Z kolei przedmioty wykonane z metali szlachetnych, np. srebrne kolczyki i złote łańcuszki, nigdy nie ulegają rozkładowi.

Jak długo rozkłada się szkło?

Szkło rozkłada się jeszcze dłużej niż większość przywołanych wcześniej materiałów – nawet 4 tysiące lat. Jest jednak zdecydowanie mniej szkodliwe niż choćby plastik, ponieważ może być wielokrotnie przetwarzane.
Mając świadomość tego, jak długo rozkładają się odpady, łatwo zrozumieć, dlaczego tak ważna jest odpowiednia gospodarka odpadami i odzyskiwanie jak największej ich ilości. Oczywiście, odpady muszą być też odpowiednio przechowywane – zarówno podczas magazynowania, jak i w trakcie transportu. W naszej ofercie mamy kontenery, ułatwiające to zadanie, przystosowane zarówno do transportu hakowego (np. kontener KP 40 odkryty hardox, kontener KP 30 bez wręg, zakryty), jak i bramowego (np. kontener mulda M10 symetryczna).