Blog

Hierarchia postępowania z odpadami

Odpowiednie postępowanie z odpadami ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i naszej planety. Wprowadzenie hierarchii postępowania z odpadami pozwala zmniejszyć ilość odpadów i efektywnie wykorzystać surowce. Na czym konkretnie ona polega?

Odpowiednie postępowanie z odpadami – dlaczego jest tak ważne?

Hierarchia postępowania z odpadami została wprowadzona w celu skutecznego zarządzania odpadami oraz ochrony środowiska naturalnego. Jej głównym celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz optymalne wykorzystanie zawartych w nich surowców. Koncentruje się ona na działaniach umożliwiających zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie przygotowania do ponownego użycia, recykling oraz inne procesy odzysku.

Dzięki temu możliwa jest redukcja obciążenia środowiska, ograniczenie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz redukcja emisji szkodliwych substancji do stanowisk naturalnych. Wprowadzenie hierarchii postępowania z odpadami przyczynia się także do zwiększenia efektywności gospodarowania odpadami, minimalizacji ilości odpadów składowanych w miejscach unieszkodliwiania, a także dążenie do pełnego wykorzystania potencjału odzysku i recyklingu.

Poprzez stosowanie instrumentów ekonomicznych i innych środków dąży się też do respektowania hierarchii. To z kolei przyczynia się do wydajniejszej ochrony środowiska naturalnego, oszczędności zasobów oraz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami – co trzeba wiedzieć?

Opisujący postępowanie z odpadami schemat opiera się na nadaniu poszczególnym działaniom odpowiedniej rangi. Im bardziej racjonalne i bardziej przyjazne środowisku jest dane działanie, tym wyższe miejsce zajmuje w hierarchii. Zgodnie z tą zasadą hierarchia wygląda w następujący sposób:

  1. zapobieganie powstawaniu odpadów (segregacja odpadów w celu zmniejszenia ilości odpadów niesegregowanych, zagospodarowanie odpadów kuchennych i ogrodowych poprzez kompostowanie, unikanie korzystania z jednorazowych produktów, wybieranie produktów bez zbędnych opakowań, kupowanie produktów wysokiej jakości i trwałych itp.);
  2. przygotowywanie do ponownego użycia (używanie rzeczy wielokrotnie, naprawa zepsutych przedmiotów zamiast ich wyrzucania, sprzedawanie, wymienianie lub oddawanie zużytej odzieży, sprzętu, mebli, korzystanie z usług wypożyczalni);
  3. recykling (przetwarzanie odpadów w celu uzyskania nowych produktów, materiałów lub substancji);
  4. unieszkodliwianie (przetwarzanie odpadów, które nie nadają się do recyklingu ani innego procesu odzysku).

Wszystkie działania podejmowane w zakresie postępowania z odpadami powinny być prowadzone w miejscu ich powstania lub w najbliżej położonych miejscach przetwarzania. Unieszkodliwianie musi ponadto odbywać się tylko w przypadku, gdy inne formy odzysku są niemożliwe.

Przepisy o postępowaniu z odpadami z perspektywy przedsiębiorców

Zasady postępowania z odpadami obowiązują wszystkich – od konsumentów, przed producentów, aż po podmioty zajmujące się składowaniem i przetwarzaniem odpadów. W przypadku tych ostatnich znaczenie ma ponadto zachowanie odpowiednich standardów przechowywania i transportu odpadów przeznaczonych do recyklingu lub unieszkodliwienia. W takich przypadkach dobrze sprawdzą się kontenery na odpady dostępne w ofercie Ekombud – np. modele KP 15 DH, KP 30 lub KP 36

Wprowadzenie hierarchii postępowania z odpadami ma ogromne znaczenie z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania odpadami i ochrony środowiska naturalnego. Dążenie do minimalizacji ilości odpadów oraz wykorzystania ich potencjalnych zasobów jest – w obliczu globalnych wyzwań związanych z ochroną naszej planety – koniecznością. Poprzez respektowanie hierarchii, każdy z nas może wnosić swój wkład w ochronę środowiska.