Blog

GOZ, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym. Czym jest i jakie ma znaczenie dla gospodarki odpadami

Wpływ na klimat, oszczędność zasobów i cyrkularność – to najważniejsze aspekty nowej strategii dla unijnej gospodarki. Zgodnie z uchwalonym trzy lata temu Europejskim Zielonym Ładem, ekonomia Wspólnoty te wymagania ma spełnić najpóźniej w 2050. Rok później opracowano nową strategię przemysłową, w której powtórzono wspomniane założenia. Dokumentowi towarzyszył drugi plan działania co do GOZ, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zmiany, które zostaną wdrożone w dużym stopniu wpłyną na gospodarkę odpadami. Co konkretnie będą oznaczały dla przedsiębiorców działających w tej branży? Jakimi zasadami będą musieli kierować się producenci i konsumenci, by osiągnąć cyrkularność gospodarki? Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest istotna? Te i inne kwestie związane z GOZ-em omawiamy w nowym artykule. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym – definicja

By dowiedzieć się, czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, warto sięgnąć do oficjalnej definicji. Zgodnie z materiałami Parlamentu Europejskiego, GOZ to model produkcji i konsumpcji, który jako priorytet stawia maksymalne wydłużenie cyklu użycia produktów i tym samym ograniczenie ilości odpadów.

Ważnym elementem tej strategii jest ograniczenie problemu tzw. planowanego zużywania produktów, czyli działań producentów powodujących uszkodzenie sprzętu zaraz po upływie okresu gwarancji. 

Gospodarka obiegu zamkniętego a odpady 

Ponowne przetwarzanie odpadów i ich szczegółowa segregacja to jedne z głównym założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Dla firm działających w branży odpadowej oznacza to nie tylko konieczność dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych przepisów i procedur (np. hierarchii postępowania z odpadami lub uczestnictwo w BDO – bazie danych o odpadach), ale też wyposażenia się w przystosowane do nowych warunków kontenery na odpady

Efektywność recyklingu jest uzależniona między innymi od sposobu transportowania i przechowywania przeznaczonych do niego odpadów. Największe znaczenie ma zabezpieczenie ich przed czynnikami pogodowymi, zanieczyszczeniami oraz rozwianiem przez wiatr lub kradzieżą. Te wymagania spełniają między innymi następujące modele dostępne w naszej ofercie: KP 36 (pojemność 36 m3, pełne burty z siatkowanym podwyższeniem), KP 30 (pojemność 30 m3, pełne burty z zadaszeniem) i M7 (typu mulda z deklem i pełnymi burtami)

Gospodarka cyrkularna – najważniejsze zasady

By wizja gospodarki o obiegu zamkniętym UE mogła zostać zrealizowana, wysiłek muszą podjąć właściwie wszyscy. Odpowiedzialność za uczynienie europejskiej ekonomii cyrkularną i bezpieczną dla środowiska spoczywa nie tylko na producentach i przedsiębiorstwach gospodarujących odpadami, ale też na konsumentach. Chcąc pomóc w osiągnięciu tych celów, warto pamiętać o zasadach 7R:

  1. RETHINK: przemyśl każdy zakup;
  2. REDUCE: ograniczaj zakupy oraz zużycie prądu, paliwa lub wody;
  3. REUSE: wykorzystuj ponownie i unikaj przedmiotów jednorazowego użytku;
  4. REPAIR: naprawiaj uszkodzone sprzęty lub ubrania;
  5. REFURBISH: odnawiaj meble i inne sprzęty, zamiast kupować nowe;
  6. RECYCLE: segreguj odpady, aby mogły zostać ponownie przetworzone;
  7. RECOVER: odzyskuj, zamiast wyrzucać. 

W połączeniu z wydajną, dobrze zorganizowaną gospodarką, te działania przyniosą oczekiwane skutki i rzeczywiście poprawią wpływ całej unijnej gospodarki na środowisko.