Blog

Ewidencja odpadów i zmiany w BDO w 2023 roku

BDO to system pełniący ważną funkcję w monitorowaniu i zarządzaniu odpadami. Stanowi kompleksową bazę danych, służącą do dokumentowania i monitorowania procesów gospodarki odpadami. Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy różnych podmiotów, których działalność wiąże się wytwarzaniem i przetwarzaniem odpadów. Co w kwestii działania BDO zmieniło się w tym roku? O jakich nowych obowiązkach muszą pamiętać przedsiębiorcy? Te kwestie wyjaśniamy w nowym artykule. 

Ewidencja odpadów BDO – zmiany 2023. Kto musi posiadać wpis?

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących funkcjonowania Bazy Danych o Odpadach jest wprowadzenie obowiązku wpisu do rejestru dla nowych podmiotów. Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o rejestrację w BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę muszą złożyć wszystkie podmioty wprowadzające do obrotu określone typy opakowań jednorazowych. Termin rejestracji dotychczas działających podmiotów minął 24 sierpnia.

Obowiązek rejestracji dotyczy jednorazowych kubków na napoje (łącznie z pokrywkami i wieczkami) oraz pojemniki do posiłków na wynos. Oznacza to, że rejestracji podlegają takie podmioty jak:

  • lokale gastronomiczne;
  • restauracje;
  • kawiarnie;
  • firmy cateringowe;
  • food trucki;
  • punkty fast food.

Co ważne, obowiązkowi podlegają również sklepy i hurtownie, w których można zaopatrzyć się w wyżej wymienione opakowania

Na wpisie do BDO nowe obowiązki tych podmiotów się jednak nie kończą. Zgodnie z przepisami, muszą one pobierać od klientów opłatę recyklingową za każde wydane opakowanie. Sposób naliczania jest analogiczny do już istniejącej opłaty recyklingowej za jednorazowe torby foliowe. 

Tegoroczne zmiany w BDO. Jak przechowywać odpady?

Poza wspomnianymi obowiązkami, podmioty wprowadzające na rynek opakowania jednorazowe muszą przygotować się do przechowywania wygenerowanych przez klientów odpadów. Powinny one być składowane w odpowiedni sposób – zapobiegający ich rozwianiu przez wiatr oraz zabezpieczający przed szkodnikami.

W ofercie Ekombud znajdziecie państwo szeroki wybór kontenerów umożliwiających bezproblemowe przechowywanie zużytych opakowań jednorazowych. Do tego zastosowania rekomendujemy między innymi modele KP 34 DH, KP 23 oraz KP 40. Ten pierwszy, poza składowaniem odpadów opakowaniowych, doskonale sprawdzi się również w przypadku odpadów organicznych, nieodłącznie związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej. 

BDO – zmiany w 2023. O czym należy pamiętać?

Wprowadzone w 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu Bazy Danych o Odpadach (BDO) szczególnie ważne okazują się dla przedsiębiorców, których działalność związana jest z wprowadzaniem do obrotu opakowań jednorazowych. Obowiązek rejestracji w BDO oraz naliczania opłaty recyklingowej dotyczy lokali gastronomicznych, sklepów, hurtowni oraz innych podmiotów oferujących takie opakowania. Problemy wynikające z konieczności prawidłowego przechowywania wygenerowanych odpadów można skutecznie rozwiązać dzięki odpowiednim kontenerom. Dbanie o właściwe gospodarowanie odpadami jest kluczowe dla zrównoważonej przyszłości naszego środowiska.