Blog

Dyrektywa plastikowa – co trzeba o niej wiedzieć?

Dyrektywa Single Use Plastic, nazywana w skrócie SUP lub popularnie dyrektywą plastikową, została uchwalona przez Unię Europejską wiosną 2019 roku, a 3 lipca 2021 roku weszła w życie. Co to oznacza? Co o dyrektywie plastikowej warto wiedzieć?

Dyrektywa plastikowa – najważniejsze informacje

Dyrektywa Single Use Plastic, uchwalona przez Parlament Europejski i Radę UE 5 czerwca 2019 roku ma na celu zmniejszenie obrotu produktami plastikowymi jednorazowego użytku i zakłada stopniowe wprowadzanie ograniczeń oraz wymogów związanych z produktami z tworzyw sztucznych, przede wszystkim dotyczących wprowadzania na rynek niektórych produktów plastikowych oraz recyklingu jednorazowych opakowań.

Dyrektywa plastikowa – harmonogram

3 lipca 2021 – Wprowadzenie zakazu obrotu 10 produktami plastikowymi jednorazowego użytku. Chodzi o plastikowe sztućce, talerze, mieszadełka do napojów, patyczki kosmetyczne i patyczki do balonów, styropianowe pojemniki na jedzenie i napoje oraz styropianowe kubeczki.

31 grudnia 2024 – Rozszerzenie odpowiedzialności producentów niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych (pojemników, owijek, butelek, kubków, toreb).

3 stycznia 2025 – Wprowadzenie wymogu, że nakrętki i wieczka plastikowe mogą być stosowane tylko wtedy, gdy są na stałe przymocowane do butelek i pojemników.

31 grudnia 2025 – Zwiększenie minimalnych wymogów dla recyklingu opakowań do 55%. Wprowadzenie nakazu, że butelki plastikowe wprowadzane do obrotu muszą być w co najmniej 25% wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Wprowadzenie wymogu, że co najmniej 77% plastikowych butelek musi być zbierane i recyklingowane.

31 grudnia 2026 – Zmniejszenie zużycia niektórych opakowań jednorazowych (m.in. pojemników na dania na wynos) w porównaniu do 2022 roku.

31 grudnia 2029 – Wprowadzenie wymogu, aby co najmniej 90% plastikowych butelek było zbieranych i recyklingowanych.

31 grudnia 2030 – Wprowadzenie nakazu, że butelki plastikowe wprowadzane do obrotu muszą być w co najmniej 30 % wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Zwiększenie minimalnych wymogów dla recyklingu opakowań do 70%.

Pełna treść dyrektywy jest udostępniona na stronie eur-lex.europa.eu.

Dyrektywa plastikowa a polskie prawo

Choć pierwsze założenia dyrektywy plastikowej miały wejść w życie 3 lipca 2021 roku, Polska jak dotąd nie wprowadziła odpowiedniego prawodawstwa i nie wiadomo, kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać w naszym kraju. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej można już znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale jest on jeszcze na etapie opiniowania.

Projekt ustawy mówi między innymi o tym, że przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, wymienione w załączniku do ustawy, będzie ponosił coroczną opłatę na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, w tym kosztów utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania odpadów, a także transportu tych odpadów i ich przetwarzania. Nie wiadomo jeszcze, ile opłata będzie wynosić, ale jak wiadomo, zarówno zbieranie, jak i transport odpadów musi spełniać pewne wymogi (m.in. odnośnie kontenerów – muszą być one odpowiednie tak jak KP 15, KP 30 czy M7 z naszej oferty) i wiąże się z kosztami, można więc przypuszczać, że opłata nie będzie niska.

Znaczenie dyrektywy plastikowej

Unia Europejska dąży do tego, aby przemysł tworzyw sztucznych był jak najbliższy gospodarce o obiegu zamkniętym, pierwszeństwo miały produkty, które zostały wyprodukowane ze zrównoważonych materiałów i mogły zostać ponownie użyte,  a w efekcie jak najmniej odpadów plastikowych trafiało na składowiska.

Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że plastik może się rozkładać nawet tysiąc lat, a gromadzące się w morzach, oceanach i na plażach odpady plastikowe stanowią razem ok. 80-85% wszystkich odpadów morskich w całej Unii Europejskiej, z czego połowa to odpady w postaci przedmiotów wykorzystywanych jednorazowo.