Blog

Bioodpady, czyli odpady biodegradowalne – definicja i postępowanie

Odpady biodegradowalne to odpady bardzo powszechne, ale nie zawsze jest oczywiste, co się do nich zalicza. Jaka jest definicja bioodpadów? Czym różnią się one od odpadów zielonych? Jak je wyrzucać, aby robić to prawidłowo?

Odpady biodegradowalne – co to?

Odpady biodegradowalne – w skrócie nazywane bioodpadami – to niektóre odpady organiczne. Ulegają one biodegradacji, dzięki czemu są wykorzystywane do produkcji kompostu i biogazu.

Bioodpady – definicja

W Ustawie o odpadach pojawia się następująca definicja bioodpadów:

ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, w tym restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i jednostek handlu detalicznego, a także podobne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność

Odpady biodegradowalne – przykłady

Co zaliczamy do bioodpadów?

 • Obierki i inne odpadki z warzyw i owoców
 • Resztki posiłków (z wyjątkiem oleju oraz mięsa, kości i innych odpadków pochodzenia zwierzęcego)
 • Skorupki jajek
 • Fusy z kawy czy herbaty
 • Skoszoną trawę
 • Opadłe liście
 • Gałęzie
 • Kwiaty
 • Trociny, słomę i siano
 • Korę drzew
 • Niezaimpregnowane drewno

Odpady biodegradowalne a odpady zielone

W aktualnie obowiązującej Ustawie o odpadach nie pojawia się już termin odpady zielone. Jednak we wcześniejszych wersjach ustawy odpady zielone były definiowane jako pozostałości z prac porządkowych w ogrodach, na działkach i w parkach, czyli były to opadłe liście, ucięte gałęzie, skoszona trawa itp. Zgodnie z tym określenia odpady zielone i odpady biodegradowalne nie są synonimami, ale odpady zielone wchodzą w skład bioodpadów.

Jak wyrzucać odpady biodegradowalne?

Biodegradowalne odpady podlegają selektywnej zbiórce w celu ich kompostowania, fermentacji lub przetwarzania w inny sposób. Wrzucamy je do brązowego pojemnika na odpady. Także w późniejszym magazynowaniu i transporcie odpady bio trafiają do specjalnie przeznaczonych do tego celu kontenerów (takich jak kontener na odpady biodegradowalne KP 30 z naszej oferty).

Bioodpady nie powinny być pakowane do plastikowych worków na śmieci, ale umieszczane bezpośrednio w pojemnikach (choć w niektórych gminach obowiązują inne zasady i worki mimo wszystko są wymagane). Wynika to z chęci uniknięcia konieczności oddzielania plastiku od bioodpadów podczas ich przetwarzania – trudno zrobić to dokładnie i bardzo często kawałki folii mimo wszystko mieszają się z odpadami.

Jeśli wyrzucanie odpadów biodegradowalnych bezpośrednio do pojemnika jest dla ciebie niewygodne, możesz użyć toreb plastikowych lub innych opakowań wykonanych z materiałów kompostowalnych. To ważne, aby materiał był właśnie kompostowalny, a nie biodegradowalny, ponieważ nie wszystkie materiały, które ulegają biodegradacji, nadają się do kompostowania.

Bioodpady – co wrzucać, a czego nie?

Do pojemnika na biodegradowalne odpady można wrzucać wszystkie odpady, które wymieniliśmy na wcześniejszej liście, czyli: obierki, ogryzki i inne odpadki z warzyw i owoców, resztki posiłków, zepsute przetwory, skorupki jajek, fusy, trawę, liście, gałęzie, kwiaty, trociny itp.

Natomiast do pojemników na bioodpady nie wolno wrzucać oleju jadalnego, mięsa, kości i innych odpadków pochodzenia zwierzęcego, odchodów, leków, popiołu, ziemi, kamieni, impregnowanego drewna, płyt wiórowych i pilśniowych MDF ani kurzu z odkurzacza.