Blog

Aktualne przepisy o odpadach z miejsca kwarantanny i izolacji

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, wiele osób zadaje sobie pytanie co zrobić, jak postępować z  odpadami pochodzącymi z domowej izolacji czy kwarantanny. Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu – przygotowały dokładne wytyczne, jak  z tego typu odpadami postępować. Poniższy wpis odpowie na nurtujące wiele osób pytania. 

Do kogo są skierowane wytyczne?

Wytyczne, które opisujemy dotyczą przede wszystkim gmin, osób objętych kwarantanną lub przebywających w izolacji, a także firm, które świadczą usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadami.

Odpady od osób zdrowych

Osoby zdrowe wszelkie odpady, które zaliczane są do środków zapobiegawczych tj. rękawiczki, maseczki itp., powinny wyrzucać je do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane. Przypomnijmy, że kolorem przypisanym do pojemnika na odpady zmieszane jest szary lub czarny. 

Odpady z miejsca kwarantanny lub izolacji

W teorii odpady z miejsca kwarantanny lub izolacji powinny być traktowane jako odpady komunalne. Jednak w tym wypadku, ponieważ wytwarzające je osoby są potencjalnie zarażone koronawirusem lub chore na COVID-19, wymagają one innych procedur. Gminy, na terenie których znajdują się miejsca przebywania osób na kwarantannie lub w izolacji, są zobowiązane m.in. do zapewnienia: 

  • worków na takie odpady w specjalnym kolorze lub jednoznacznie oznaczonych (np. C),
  • odbioru tych odpadów minimum co 7 dni, 
  • transportu tych odpadów bezpośrednio do miejsca, gdzie zostaną utylizowane, 
  • dezynfekcję pojemników na odpady i środków transportujących odpady do miejsca ich utylizacji. 

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogą mieć do czynienia powyżej opisanymi odpadami.  

Wskazówki dla osób przebywających w izolacji

Rządowe wytyczne zalecają, by przed zamknięciem i przekazaniem odpadów odczekać 72 godziny. Worek lub pojemnik na odpady nie powinien być zapełniony do końca, maksymalnie w 75% całej jego wysokości. Nie zaleca się zgniatać znajdujących tam śmieci. Podczas pakowania odpadów lub przenoszenia do miejsca ich wywozu, należy mieć na sobie rękawiczki, a po każdej czynności i kontakcie z odpadami dokładnie umyć oraz zdezynfekować ręce. 

Wskazówki dla firm  zajmujących się wywozem i zagospodarowaniem odpadów

Według wstępnych wytycznych pochodzących od Komisji Europejskiej, odpady po 9. dniach przestają stanowić zagrożenie. Worki lub kontenery na odpady z kwarantanny lub izolacji nie powinny być przetwarzane przy udziale osób. W tej sytuacji w miejsce pracowników sortujących należy zastosować specjalne zautomatyzowane linie. Jeżeli firma nie posiada takich urządzeń, to należy odpady bezpośrednio skierować do miejsca, gdzie zostaną zutylizowane. Tutaj zaleca się skorzystanie z metody termicznego przekształcania odpadów. Każdy pracownik firmy zajmującej się wywozem i zagospodarowaniem odpadami powinien otrzymać od pracodawcy środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, przyłbice, odzież roboczą i inne), a starsze osoby powinny mieć zapewnione szczególne warunki pracy.