Aktualności

Zapytanie ofertowe na zakup zrobotyzowanego centrum spawalniczego

Zapraszamy do składania oferty cenowej na zakup zrobotyzowanego centrum spawalniczego. Kod CPV: 42662000-4 Sprzęt spawalniczy.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.  Oferty należy składać na załączonym wzorze.