Aktualności

Rozwój Ekombud przy wsparciu funduszy UE

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój EKOMBUD Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 2 Osi Priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowych autorskich wzorów dzięki nawiązanej współpracy z projektantami. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i podniesienie jego konkurencyjności poprzez wykonanie nowoczesnych i funkcjonalnych projektów wzorniczych dla nowych produktów firmy – kontenery bez żebrowania o gładkiej powierzchni.

Produkty mają cechy:

– dbałość o ergonomię i przyjazność użytkowania, w tym łatwość czyszczenia, łatwość wrzucania odpadów, wstawiania elementów gabarytowych poprzez celowe i oparte o analizy antropometryczne zaprojektowanie i rozmieszczenie otworów wrzutowych i drzwi,

– nadanie indywidualnych cech – wielkość, ilość i rodzaj otworów wrzutowych, podgrzewana podłoga i inne rozwiązania

– dostosowanie do użytkowania na zewnątrz poprzez zastosowanie uszczelek zapobiegających przenikaniu wody do komory wewnętrznej,

– opracowanie wyrazistej, atrakcyjnej wizualnie formy i stylistyki adekwatnych zarówno do trendów wzorniczych jak i ponadczasowych.

Planowane efekty

Firma planuje rozwinąć nową linię produktów, którą zamierza wprowadzić na dotychczas obsługiwanych rynkach. Nowe produkty, tj. kontenery na odpady komunalne, opakowaniowe, wielomateriałowe będą produkowane w innowacyjnym procesie łączenia płaszczy stalowych w technologii spawania realizowanego przez robot przemysłowy sterowany cyfrowo. Technologia ta pozwoli na wytwarzanie struktur przestrzennych kontenerów wyłącznie z arkuszy blach, bez dotychczas stosowanych wzmocnień z profili stalowych. Umożliwi to oferowanie kontenerów wyróżniających się na rynku m.in. brakiem żebrowania i jednolitą powierzchnią zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kontenera jak również większą wytrzymałością i trwałością przy mniejszej wadze produktu i niższych kosztach wytwarzania. Zastosowanie precyzyjnych i powtarzalnych połączeń płaszczy umożliwi szybszą produkcję przy jednoczesnej oszczędność energii.

Wartość projektu:  1 231 240.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 518 000,00 PLN