Kontenter na odpady Ekombud

Producent kontenerów na odpady

Produkujemy kontenery według własnych projektów, a także zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Wytwarzane przez nas kontenery na odpady odpowiadają wszelkim standardom oraz są zgodne z niemiecką normą DIN 30772. Przejdź
Wywóz odpadów komunalnych Bochnia Ekomud

Gospodarka odpadami

Odbieramy odpady komunalne, przemysłowe, budowlane, opakowaniowe i in. W ramach naszej działalności przygotowujemy odpady do recyclingu. Obsługujemy firmy, instytucje publiczne, sieci handlowe, a także klientów indywidualnych. Przejdź